Lecania subfuscula (Nyl.) S. Ekman

hůlkovka

Naše jediná hůlkovka rodu Lecania, kterou kromě saxikolního výskytu najdeme také na půdě. Od podobné striktně saxikolní L. cuprea se liší hnědě pigmentovanou a ztloustlou apikální buňkou parafýz (až 5 μm). Podobně jako ona má převážně čtyřbuněčné, poměrně úzké spory (2–3 μm).

Roste na vápnité nebo živinami bohaté půdě, zbytcích rostlin, ale přechází také na skály. V Evropě je široce rozšířena, ale výskyt je velmi roztroušený. Z našeho území pochází jediný publikovaný historický údaj z mechů a humózní půdy na Vlaštovčích kamenech na Králickém Sněžníku (Vězda 1961). Jediný publikovaný recentní nález pochází z betonu v Polabí od Nového Vestce (Malíček et al. 2011).

Literatura: Malíček J., Černajová I. & Syrovátková L. (2011): Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí. – Muzeum a současnost 26: 3–12. Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. – Přírodovědný časopis slezský 22: 447−458.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Lecania

nejčastější synonyma:Bacidia circumpallens
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023