Lecanographa farinosa (Hepp) Egea & Torrente

papršlice

Tento lišejník je zmíněn v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999, jako Lecanactis farinosa), ale pouze v poznámce pod čarou za rodem Lecanactis s konstatováním: „v ČR neroste“. Nebyl proto ani zařazen do žádného checklistu lišejníků České republiky. Vyřazení tohoto taxonu zřejmě ovlivnila monografie Egea et al. (1993), kde byl druh zmíněn jako mediteránní lišejník mořského pobřeží v jižní Evropě a severní Africe. Recentně se nicméně ukázalo, že jméno L. farinosa bylo špatně interpretováno a populace obývající atlantské pobřeží JZ Evropy a SZ Afriky, obsahující jako hlavní metabolit 2‘-O-methylperlatolovou kyselinu, patří jinému druhu, který byl recentně popsán jako Lecanographa atlantica (Ertz & van den Boom 2020). Stejným autorům se také podařilo objevit typovou položku druhu Lecanographa farinosa, pocházející z pískovců v saském Harzu. Ekologicky a morfologicky totožný materiál byl historicky uváděn také z Tiských stěn v severních Čechách (Rabenhorst 1870) a je tedy jistá pravděpodobnost, že se jedná o ten samý taxon.

Lecanographa farinosa je velmi málo známý korovitý saxikolní lišejník s jemnou, areolkovitou až rozpukanou stélkou a početnými, šedě ojíněnými, okrouhlými až protáhlými apotécii vnořenými ve stélce. Ertz & van den Boom (2020) detekovali u typového materiálu chemosyndrom konfluentové kyseliny, který je také známý u suboceánického epifytického druhu L. lyncea, zřejmě nejbližšího příbuzného tohoto taxonu.

Ačkoliv je taxonomický statut tohoto lišejníku málo známý a identita českého nálezu nejistá, vzhledem k nově získaným informacím o ekologii a rozšíření (Ertz & van den Boom 2020) by měl být zařazen do seznamu českých lišejníků.

Literatura: Rabenhorst L. (1870): Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-Lausitz, Thüringen und Nord-Böhmen mit Berücksichtigung der benachbarten Länder. – E. Kummer, Leipzig. Egea J.M., Torrente P. & Manrique E. (1993): The Lecanactis grumulosa group (Opegraphaceae) in the Mediterranean region. – Plant Systematics and Evolution 187: 103–114. Ertz D. & van den Boom P.P.G. (2020): Lecanographa atlantica (Arthoniales, Lecanographaceae), a widespread and conspicuous but still undescribed lichen-forming fungus. – Phytotaxa 472: 147–158.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Lecanographaceae LecanographaČervený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024