Lecanora rouxii S. Ekman & Tønsberg

misnička Rouxova

Lišejník s tlustou leprózní růžicovitou stélkou s více či méně zřetelnými laloky při okrajích, který připomíná některé zástupce rodu Lepraria, od nichž se liší především chemicky. Vyskytuje se na převislých a vertikálních vápnitých skalách včetně čistých vápenců od nížin do hor. Z ČR byl publikován zatím z méně než deseti lokalit v oblastech s výskytem vápnitých hornin: z Hrubého Jeseníku a Moravského krasu (Malíček et al. 2018), Horažďovicka (Bouda et al. 2018), z Českého krasu, Blanského lesa, Podyjí a Králického Sněžníku (Vondrák et al. 2007).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lepraria flavescens
ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023