Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr.

misnička vetkaná

Jedná se o cirkumboreálně-montánní acidofilní druh, rostoucí na tvrdém exponovaném dřevu jehličnatých dřevin, vzácně i listnáčů. Může ale růst také na opracovaném dřevu, velmi ojediněle přechází i na kůru. Většina českých lokalit je uváděna z horských smrčin. V Evropě více údajů pochází ze severní části kontinentu a z některých horských oblastí (např. Alp). V ČR se vyskytuje ve většině vyšších pohoří, ale v severní a východní části republiky je zřetelně vzácnější díky doznívajícímu vlivu imisí z konce minulého století.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 47, z toho ověřených 46. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024