Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

šálečka zelenavá

Velmi heterogenní zástupce rodu, který v sobě možná zahrnuje několik samostatných taxonů. Světlá stélka obsahuje xanthony (C+ oranžově), avšak některé formy je mají pouze v nízkých koncentracích (C-) či vůbec. Takové jsou často označované jménem L. euphorea. Stélka někdy bývá i bohatě sorediózní – tento typ je odlišován jako L. elaeochroma f. soralifera. Velká variabilita se nachází také v anatomii apotécií, především v přítomnosti kapének v hyméniu a hypotéciu. Formy s insperzním hymeniem (tj. s kapénkami) se někdy odlišují jako L. achristotera. Dalšími jmény z tohoto komplexu, která jsou některými autory uznávána na druhové úrovni, jsou L. laureri a L. tumidula. V rámci tohoto atlasu tyto drobné taxony zpravidla nerozlišujeme.

Šálečka zelenavá je hojným epifytickým druhem na hladké borce listnatých dřevin, vzácněji také na jehličnanech a dřevě. Vyskytuje se na lesních i nelesních stanovištích od nížin do hor. V Evropě je rozšířen po celém kontinentu. Na území ČR patří v některých oblastech k běžným druhům, ale v územích se vysokým imisním zatížením v minulosti je velmi vzácný nebo dokonce zcela vymizel.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecidella

nejčastější synonyma:Lecidella euphorea, Lecidella achristotera

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 610, z toho ověřených 391. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024