Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

hávnatka rovnovážná

Dobře poznatelná hávnatka, charakteristická svými horizontálně vyrůstajícími apotécii a tmavými svazečkovitými rhiziny, které zpravidla vyrůstají v soustředných kruzích. Preferuje lesní prostředí a vlhká stanoviště. Někdy bývá dokonce považována za indikační druh lokalit s dlouhodobou kontinuitou lesa. Osidluje báze starších stromů, padlé kmeny, mechaté kameny a skalky i půdu na kyselých i bazických stanovištích. U nás se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor s těžištěm rozšířený v horských a podhorských oblastech. Během druhé poloviny 20. století byl u nás zaznamenán ústup této hávnatky, a to zřejmě z důvodu kyselých dešťů a změn hospodaření v krajině (Liška et al. 2006). V Evropě patří k běžnějším zástupcům rodu. Vyskytuje se především v horských celcích a více oceánicky laděných částech kontinentu.

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 171, z toho ověřených 124. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024