Phlyctis argena (Spreng.) Flot.

měchýřkovka stříbřitá

Měchýřovka stříbřitá je nápadným lišejníkem, jehož bělavé až světle šedé, zpočátku kulaté stélky mohou už z dálky zaujmout. Na svém povrchu jsou souvisle pokryté hrubými sorédiemi a ohraničuje je bílá prvostélka (prothallus). Charakteristický je obsah kyseliny norstiktové, díky které reaguje s KOH nejprve žlutě, později krvavě červeně. Při nízkých koncentracích této kyseliny však bývá barva reakce celkem nevýrazná. Apotecia se tvoří vzácně, připomínají sorály a obsahují vřecka s jednou obrovskou zďovitou askosporou.

Phlyctis argena je hojným lišejníkem borky listnatých dřevin. Často patří k prvním kolonizátorům hladké kůry. Vzácně se objevuje na dřevě a bazických silikátech. Vyskytuje se napříč Evropou v lesích i v otevřené krajině. V ČR je běžný od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Phlyctidaceae PhlyctisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1225, z toho ověřených 889. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024