Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

terčovník odstávavý

Jeden z nejhojnějších lišejníků v současné době na našem území. Často roste společně s podobným druhem P. tenella, který se liší charakterem sorálů. Typickým stanovištěm terčovníku odstávavého jsou nitrofilní epifytická společenstva, kde se vyskytuje společně s druhem Xanthoria parietina. Je světlomilný, takže preferuje otevřenou krajinu a nevyhýbá se ani té intenzivně zemědělsky využívané. V lesích roste převážně vysoko v korunách stromů. Mimo dřeviny se objevuje i skalních substrátech, např. na zídkách, střechách nebo eutrofizovaných silikátech. V celé Evropě se jedná o běžný a široce rozšířený druh. V ČR roste velmi hojně od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1131, z toho ověřených 648. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024