Porina borreri (Trev.) D. Hawksw. & P. James

hrbolovka Borrerova

Oceánický epifytický stínomilný druh hrbolovky, vzhledově částečně podobný běžnému druhu Porina aenea, avšak s výrazně většími plodnicemi a převážně osmibuněčnými askosporami. Vyskytuje se pouze v Evropě a Makaronésii (McCarthy 2003) a jedná se o obyvatele mírně temperátních humidních listnatých lesů. V ČR je nezvěstným druhem, známým pouze z několika historických údajů; např. z bohatého sběru W. Siegmunda od Liberce (vydaného v roce 1862 pod číslem 632 v exsikátu Rabenhorsta: Lichenes Europaei), kde byl popsán jako nový druh Sagedia obsoleta (McCarthy 2003). Počátkem 20. století uvádí tento lišejník ještě Kovář (1906, 1909, jako Porina olivacea) ze Žďárských vrchů z masívu Žákovy hory (Tisůvka).

Literatura: Kovář F. (1906): Příspěvek ku květeně lišejníků v krajině žďárské na Moravě. – Věstník Klubu přírodovědců v Prostějově 8 [1905]: 55–68. McCarthy P. M. (2003): Catalogue of the lichen family Porinaceae. – Bibliotheca Lichenologica 87: 1–164.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Porinaceae Porina

nejčastější synonyma:Porina olivacea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024