Porina collina Orange, Palice & Klepsland

hrbolovka

Mikrolišejník recentně popsaný z vlhkých kyselých skal v říčních údolích a ve stinných lesích. Podobně jako mnozí jiní zástupci rodu má však širší ekologickou amplitudu a na vhodných mikrostanovištích může přecházet např. na mechorosty, výjimečně může růst i jako epifyt (Z. Palice, nepubl.). Druh je charakterizován okrově hnědou až oranžovou, nepravou isidiosní stélkou. Na rozdíl od vzhledově částečně podobného druhu P. pseudohibernica tvoří propagule, které isidie spíše jen připomínají, protože netvoří kůru. Kvůli své křehkosti se téměř nikdy netvoří v plném rozsahu, takže stélky P. collina můžou budit dojem nelichenizovaných řasových povlaků. Občasně se tvořící polozanořená černá peritecia mohou zcela chybět. Obsahují tmavý pigment, známý také od fylogeneticky příbuzného druhu P. byssophila, který je modrozeleně zvýrazněný po působení KOH.

V ČR byl dosud tento lišejník dokumentovaný na několika lokalitách na Šumavě, v Jizerských horách a Beskydech. Vzhledem k podobnosti jeho stélek s řasovými povlaky trentepohlioidních i jiných řas či sinic se bude v našich vlhčích lesnatých oblastech jednat evidentně o přehlížený druh.

Literatura: Orange A., Palice Z. & Klepsland J. (2020): A new isidiate saxicolous species of Porina (Ascomycota, Ostropales, Porinaceae). – Lichenologist 52: 267–277.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Porinaceae PorinaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024