Porina leptalea (Durieu & Mont.) A.L. Sm.

hrbolovka slabá

Hrbolovka slabá je podobná běžnému lišejníku P. aenea, od něhož se nápadně liší svými červenohnědými (za vlhka téměř oranžovými) peritécii. Oba druhy jsou si velice podobné také ekologicky – preferují hladkou borku listnatých stromů (zvláště buků a habrů). Porina leptalea je však vzácnější a v mnohých oblastech vykazuje vazbu na staré lesní porosty. Výjimečně se tento druh může vyskytovat i na vlhkých silikátových kamenech, kdy se dá zaměnit za podobně pigmentovaný druh P. lectissima, od kterého se liší více vystouplými, menšími plodnicemi i menšími askosporami. V ČR je tento lišejník částečně přehlížený a jeho skutečné rozšíření bude větší, nežli ukazují doposud shromážděné údaje. V rozsáhlejších lesnatých oblastech s bohatším zastoupením buku se může jednat o lokálně častý lišejník. V sušších, málo zalesněných oblastech naopak může chybět. V Evropě vykazuje subatlantskou tendenci, ve střední Evropě je patrná preference k mikroklimaticky vlhčím stanovištím.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Porinaceae PorinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 108, z toho ověřených 86. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024