Pseudothelomma ocellatum (Körb.) M. Prieto & Wedin

kališenka okatá

Kališenka okatá se vyznačuje silnou šedou stélkou a téměř černými sorály na jejím povrchu, plodnice se tvoří pouze výjimečně. Tím patří k několika málo kalicioidním lišejníkům, které se rozmnožují primárně nepohlavně.

Jejím typickým stanovištěm jsou různé ploty a podobné dřevěné konstrukce, kde roste zpravidla na horizontálních plochách opracovaného dřeva. Preferuje místa mírně obohacená živinami. V přirozených podmínkách je znám především ze subalpínského stupně v Alpách, kde se vyskytuje na dřevu suchých větví a kmenů modřínů a borovic limb (Tibell 1976, Nimis et al. 2018). Patří k boreo-montánním lišejníkům s mírně kontinentální preferencí. U nás je výskyt řídce roztroušený, známý výlučně z antropogenních lokalit. V současné době je druh uváděn především z jižních Čech, a pak z několika dalších, víceméně jednotlivých lokalit.

Literatura: Tibell L. (1976): The genus Thelomma. − Botaniska Notiser 129: 221−249. Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. − Mycokeys 31: 1–634. Halda J.P., Palice Z. & Peksa O. (2005): Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. – Orlické hory a Podorlicko 13: 317–319.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Pseudothelomma

nejčastější synonyma:Thelomma ocellatum
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 25, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023