Psilolechia leprosa Coppins & Purvis

šálečka poprášená

Šálečka charakteristická modravě šedobílou až zelenou leprózní stélkou s pavučinkovitým okrajem a obsahem gyroforové a porfyrilové kyseliny. Světlé exempláře se podobají zástupcům rodu Lepraria, s nimiž sdílí i podobnou ekologii. Vyskytuje se na skalních substrátech obohacených kovy (hlavně mědí), a to jak na přirozených, tak na antropogenních stanovištích. Těmi bývají typicky vchody do důlních děl nebo odvaly tvořené většími kameny. Zde vyhledává stinná a vlhká stanoviště chráněná před deštěm. Patří k suboceanickým lišejníkům rozšířeným hlavně v západní Evropě. Ve střední Evropě se řadí k vzácným druhům. Z našeho území je Psilolechia leprosa známa z méně než deseti lokalit, a to téměř výhradně ze stanovišť antropogenního původu.

Literatura: Palice Z., Steinová J. & Malíček J. (2008): Tři nové korovité (vegetativně se množící) lišejníky pro ČR z hornin bohatých na železo a měď – Bryonora 42: 12–16.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psilolechiaceae PsilolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024