Pyrenula nitida (Weigel) Ach.

jadernička lesklá

Poměrně snadno poznatelný pyrenokarpní lišejník, který se vyznačuje silnou, zelenošedou stélkou s drobnými bílými pseudocyfelami. Ve stélce jsou z větší části schovaná, až 1 mm velká černá peritecia, obsahující ve svých stěnách antrachinony (na řezu K+ purpurově). Askospory bývají více či méně hnědě pigmentované, čtyřbuněčné se ztlustlými buňkami, uvnitř čočkovitého tvaru.

Pyrenula nitida je typickým lišejníkem hladké borky starších listnatých stromů v lesích od nížin do hor. Typickým substrátem jsou kmeny buků a habrů, kde se často objevuje hned při bázi, někdy i ve stinných dutinách mezi kořenovými náběhy. V Evropě je široce rozšířeným lišejníkem, který je hojnější pouze v přírodních oblastech s dostatkem starých lesních porostů. V ČR ho lze považovat za dobrý indikátor přirozených bučin s kontinuálním vývojem. Více lokalit je známo např. ze Šumavy, Českého lesa, Moravského krasu a Beskyd. V severní části Čech tento druh téměř vymizel vlivem kyselých dešťů v minulosti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pyrenulales Pyrenulaceae PyrenulaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 379, z toho ověřených 275. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024