Sarcogyne regularis Körb.

drobnovýtruska pravidelná

Sarcogyne regularis s. str. tvoří apotécia obvykle do 1 mm v průměru s ojíněnými disky a černým lecideoidním okrajem o šířce cca 50 μm. V Evropě a Severní Americe patří k běžným saxikolním lišejníkům na různých vápnitých podkladech. Roste na osluněných až mírně zastíněných plochách přirozených skal i antropogenních substrátů (např. beton, omítka). V ČR se vyskytuje poměrně hojně od nížin do hor. Celkem je z našeho území uváděno pět variet tohoto variabilního lišejníku. Ty by měly být v budoucnu revidovány. Část starších údajů bude pravděpodobně zahrnovat i další zástupce rodu (např. S. hypophaea).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 172, z toho ověřených 112. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023