Sporodictyon cruentum (Körb.) Körb.

bradavnice krvavá

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Sporodictyon

nejčastější synonyma:Polyblastia cruenta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (DaLiBor 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023