Stereocaulon incrustatum Flörke

pevnokmínek okoralý

Drobnější zástupce s jednoduchými až mírně větvenými pseudopodécii s šedavým tomentem a bradavičnatými fylokládii. Jeho typickým stanovištěm je oligotrofní písčitá půda na světlých stanovištích, např. na písčinách a v borových lesích. Vzácně se objevuje i na kamenech a skalách. Jeho rozšíření má kontinentální charakter. V Alpách se objevuje často ve vysokohorských polohách, ale např. v Polsku (Oset 2014) je častý i v níže položených, rovinatých oblastech. Z ČR nejsou aktuálně známy žádné údaje. Černohorský et al. (1956) však uvádějí roztroušený výskyt na náplavech, písčinách a vřesovištích. Je možné, že tento pevnokmínek vymizel společně z intenzifikací hospodaření v krajině a její eutrofizací.

Literatura: Oset M. (2014): The lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. in Poland – a taxonomic and ecological study. – Monographiae Botanicae 104: 1–81. Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Stereocaulon


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021