Thelidium pluvium Orange

bradavkovička

Tento nenápadný mikrolišejník se vyznačuje peritecii alespoň z poloviny zanořenými ve stélce a dvoubuněčnými askosporami. Jeho typickým stanovištěm jsou silikátové kameny v dostřikové zóně potoků, ale může se vyskytovat i na stinným vlhkých místech v lese. Jedná se o velmi řídce uváděný lišejník, známý jen z několika zemí (Thüs & Schultz 2008). Ve střední Evropě je doložen pouze několika sběry z rakouských Alp a Německa (Wirth et al. 2013, Nimis et al. 2018). Jediný údaj z ČR pochází z kyselého flyšového kamenu v potůčku v PR Velký Polom v Beskydech.

Literatura: Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora Von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. Band 1, 2. – Ulmer, Stuttgart. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae ThelidiumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024