Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal.

toninie šedozelená

Stélku této poměrně nápadné toninie tvoří silné hnědé šupiny, jejichž okraj bývá často světle lemovaný. Apotecia jsou většinou černá, někdy bíle až namodrale ojíněná. Vyskytuje se na přirozených skalních výchozech, nejčastěji na vápnitých silikátech a vápencích, nezřídka v místech, kde při dešti stéká voda. V Evropě roste v jižní části kontinentu. V rámci střední Evropy patří k vzácnějším lišejníkům. V ČR se objevuje ojediněle. Většinu jeho známých historických lokalit se recentně podařilo ověřit. Poměrně bohaté populace se vyskytují na vápencích a diabasech v Prokopském údolí, roste také na hadcích u Mohelna a Krumlovsko-rokytenských slepencích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae ToniniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024