Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr.

toninie dvojlomá

Lišejník podobající se svou ojíněnou stélkou a apotecii druhu T. candida, která tvoří růžicovité stélky s hustě nahloučenými šupinami. Roste na přirozených osluněných vápnitých skalách, nezřídka také na půdě, a to často v asociaci s cyanolišejníky. Vyskytuje se především v teplejších oblastech, ale např. v Alpách je známa i z nadmořských výšek nad 3000 m (Timdal 1992). V jižní části Evropy patří k široce rozšířeným lišejníkům. V ČR je tato toninie vzácná. Recentní údaje pocházejí z diabasů, ojediněle i vápenců, v okolí Prahy a Českém krasu, z vápnitých slepenců v okolí Moravského Krumlova a z vápenců ve Štramberku.

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Toninia


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022