Trapelia corticola Coppins & P. James

změnověnka koromilná

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae Trapelia


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 106, z toho ověřených 95. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022