Trapelia glebulosa (A. L. Sm.) J.R. Laundon

změnověnka podvinutá

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae Trapelia


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 245, z toho ověřených 122. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023