Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad.

pupkovka svraskalá

Stélku tohoto vzácného druhu tvoří jeden šedý až šedohnědý lupen, jehož povrch je silně zvrásnělý. Řadí se k vysokohorským, arkto-alpinským lišejníkům. Roste na osluněných silikátových skalách. V severní Evropě a vysokých horách může patřit k lokálně častým lišejníkům. Na území ČR je vzácný, známý pouze z několika historických lokalit na Šumavě, Králickém Sněžníku a v Krkonoších. Recentně byl nalezen na Malém Šišáku a Kozích hřbetech v Krkonoších.

Literatura: Lisická E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. – Biologické Práce SAV 26/4: 1–152.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Umbilicariales Umbilicariaceae UmbilicariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024