Acarospora atrata Hue

drobnovýtruska tmavá

Podobně jako A. impressula se i A. atrata vyznačuje souvislou areolovitou stélkou, která je složena z menších plochých areol (do 1 mm). Hlavní rozdíl je v hemiamyloidním hymeniálním gelu, který s IKI reaguje červeně nebo přechází z modré do červené, zatímco A. impressula je tmavě modrý. Oba druhy jsou někdy považovány za synonyma (např. Roux 2007) a holotyp A. atrata je bohužel nezvěstný.

Drobnovýtruska tmavá roste na různých typech osluněných exponovaných skal, např. granitech, břidlicích, silikátech obohacených kovy a dle Magnussona (1929) dokonce i na dřevě. Doposud je známa ze Švédska, Francie a střední Evropy. V ČR se vyskytuje poměrně vzácně v nižších a středních nadmořských výškách (do 700 m).

Literatura: Magnusson A.H. (1929): A monograph of the genus Acarospora. – Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7: 1–400. Roux C. (2007): Likenoj de Okcidenta Europo. Suplemento 4a: eltiraĵoj 2 (extraits 2). – Bull. Ass. Fr. Lichénologie 32: 5–36.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024