Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold

drobnovýtruska řídkovýtrusá

Tato drobnovýtruska tvoří v rámci rodu neobvykle velké askospóry o velikosti 10–14 × 6,5–8 µm. Tím se podobá vápnomilné A. macrocarpa, od níž se liší areolovitou stélkou, pseudolekanoro­vitými apotécii a max. 50 spórami ve vřecku.

Acarospora oligospora roste na osluněných silikátech, nezřídka obohacených vápníkem, a někdy i přímo na vápnitých podkladech. Častá je hlavně na menších skalkách a kamenech. Rozšíření zaujímá Evropu a Severní Ameriku. Celkově je tento lišejník řídce uváděný. V ČR se evidentně jedná o vzácný druh, který je známý pouze z několika lokalit hlavně ve středních Čechách a na jižní Moravě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae AcarosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024