Acarospora privigna (Ach.) A. Schneid.

drobnovýtruska jednoduchá

Drobnovýtruska jednoduchá je charakteristická zanořenou stélkou a černými apotécii do 1 mm v průměru, které často mají na svém povrchu tzv. pupek. Ten tvoří sterilní karbonizovaná pletiva v hymeniu. Acarospora privigna roste typicky na kyselých silikátech, ale také na diabasech a ultrabazických horninách. V ČR patří k relativně častým lišejníkům v nižších a středních polohách. Druh je široce rozšířený napříč Evropou i v Severní Americe.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Acarospora

nejčastější synonyma:Polysporina simplex

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 82, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024