Agonimia allobata (Stizenb.) P. James

agonimie nelaločnatá

Lišejník s tenkou, tmavě zelenou až šedozelenou, většinou souvislou stélkou, která vytváří nevýrazné areolky až šupinky. Víceméně kulatá peritecia s hladkým povrchem jsou polozanořená až téměř přisedlá. Jejich barva varíruje vzhledem ke stáří a stanovištním podmínkám od šedavě hnědé až po téměř černou.

Typickým stanovištěm jsou zastíněné báze listnatých stromů či vyčnívající kořeny, kde mnohdy přechází také na okolní epifytické mechorosty. Druh vykazuje preference k dřevinám s vyšším pH borky a často také ke starším stromům. Vzácněji porůstá také dřevo a výjimečný není ani terikolní výskyt (rostlinný detritus, mechorosty, humus) zvláště ve vápencových oblastech. Vyskytuje se především v lesních ekosystémech, zejména ve starých porostech, vlhkých údolních lesích, případně i v parcích. Ve střední Evropě je A. allobata uváděna relativně zřídka, a to zřejmě kvůli částečnému přehlížení. Na našem území se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AgonimiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 96, z toho ověřených 83. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024