Agonimia borysthenica Dymytrova, Breuss & S.Y. Kondr.

agonimie

Agonimie charakteristická vejcovitými až hruškovitými peritécii s hladkým povrchem a tvorbou šedozelených granulek až mírně protáhlých šupinek, které bývají silně vypouklé a nezploštělé. Zejména v mládí se na povrchu stélky často vytvářejí krátké jemné hyalinní chloupky (až ca 10 µm dlouhé), které jsou viditelné alespoň pod desetinásobně zvětšující lupou. Tento znak však v popisu druhu nebyl zdůrazněný (Dymytrova et al. 2011) a příslušnost nápadně ochlupených českých exemplářů k tomuto druhu byla potvrzena teprve srovnáním s typovým materiálem (viz supplement v práci Vondrák et al. 2016).

Lišejník roste obvykle na epifytických/e­pixylických mechorostech nebo mechaté borce kmenů či dřevu listnatých stromů. Rozšíření ani ekologie tohoto druhu zatím nejsou podrobně známy. Zřejmě preferuje starší lesní porosty a mikroklimaticky vlhčí lokality v nižších až středních polohách. Ze střední Evropy zatím existuje jen několik údajů. U nás byl druh publikován pouze z oblasti Soutoku na jižní Moravě. Další nálezy pocházejí z Chejlavy v západních Čechách a středního Povltaví.

Literatura: Dymytrova L.V., Breuss O. & Kondratyuk S.Y. (2011): Agonimia borysthenica, a new lichen species (Verrucariales) from Ukraine. – Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 20: 25–28. Vondrák J., Malíček J., Palice Z., Coppins B., Kukwa M., Czarnota P., Sanderson N. & Acton A. (2016): Methods for obtaining more complete species lists in surveys of lichen biodiversity. – Nordic Journal of Botany 34: 619–626.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AgonimiaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024