Agonimia flabelliformis J. Halda, Czarnota & Guzow-Krzemińska

agonimie

Druh podobný i blízce příbuzný druhu A. allobata, od kterého se liší především nápadnou stélkou složenou z jemně a pravidelně dělených, korálovitých útvarů (goniocyst). Roste na bázích a kořenových nábězích většinou listnatých stromů, často také na tlejícím dřevě a vzácně na půdním detritu a kamenech. Upřednostňuje přirozené listnaté lesy. Tento lišejník byl popsán relativně nedávno přímo z České republiky – z Žofínského pralesa (Guzow-Krzemińska et al. 2012). Jeho rozšíření zatím není podrobně známé. Ze střední Evropy byl publikován jen z velmi omezeného množství lokalit. V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor, většinou v rozsáhlejších a zachovalých lesnatých oblastech.

Literatura: Guzow-Krzemińska B., Halda J. P. & Czarnota P. (2012): A new Agonimia from Europe with a flabelliform thallus. – Lichenologist 44: 55–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Agonimia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 69, z toho ověřených 68. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024