Agonimia gelatinosa (Ach.) M. Brand & Diederich

agonimie huspeninovitá

Lišejník s granulózní, tmavě olivovou až hnědou stélkou a přisedlými černými peritécii. Vyskytuje se na víceméně vápnité půdě ve společenstvech terikolních mechů nebo na rostlinných zbytcích. Ačkoliv je tento druh považován za chladnomilný s horským až arktickým rozšířením (optimum kolem horní hranice lesa), jsou známy i údaje z nižších poloh. Ve střední Evropě se hojněji vyskytuje v Alpách a Karpatech, jinak jde o vzácný lišejník. To platí i pro naše území. Recentní údaje pocházejí z Hrubého Jeseníku, Prachaticka a z NPR Týřov na Křivoklátsku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae Agonimia

nejčastější synonyma:Polyblastia gelatinosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024