Agonimia globulifera M. Brand & Diederich

agonimie

Lišejník podobný druhu A. gelatinosa. Charakteristickým znakem tohoto zástupce jsou sterilní černé globulky, které se vytvářejí na šedozelené stélce složené z miniaturních prstovitých lalůčků až granulek. Peritécia často chybí, takže je druh velmi nenápadný. Agonimia globulifera roste na rostlinných zbytcích, mechorostech a půdě na vápnitých podkladech (trávníky, skalky), ale také na borce bází stromů. Většina lokalit pochází z nižších poloh, ale místy vystupuje i vysoko do hor. Její evropské rozšíření není podrobně známo, avšak pravděpodobně se jedná o vzácnější, lokálně častý a široce rozšířený lišejník. V ČR se vyskytuje relativně zřídka v krasových oblastech a na několika dalších místech s bazickými horninami (např. s diabasy, fylity a hadci).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Verrucariales Verrucariaceae AgonimiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024