Ainoa mooreana (Carroll) Lumbsch & I. Schmitt

ainoa Mooreova

Ainoa mooreana je pionýrským druhem disturbovaných vlhkých mikrostanovišť v horských oblastech s preferencí substrátů s vyšším obsahem železa. Lišejník může porůstat jak drobné kyselé kameny, tak přímo obnaženou minerální zem. Terikolní formy byly dříve odlišované jako samostatný druh Trapelia či Lecidea (Biatora) geochroa. Lišejník je relativně vzácný, ale na vhodných mikrostanovištích, tj. víceméně permanentně vlhkých, mírně disturbovaných biotopech (např. svahových prameništích), se může vyskytovat v poměrně bohatých populacích. Kromě Šumavy, Krkonoš a Jeseníků čeká tento lišejník na ověření v Jizerských horách, kde byl naposledy zaznamenán v 60. letech minulého století (Nádvorník 1961).

Literatura: Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2019): Lišejníky zaznamenané během 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. – Bryonora 64: 1–20. Nádvorník J. (1961): Příspěvky k lišejníkovému rodu Lecidea (Ach.) Th.Fr. v ČSSR. – Preslia 33: 308–314.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Baeomycetales Baeomycetaceae Ainoa

nejčastější synonyma:Ainoa geochroa, Trapelia geochroa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024