Gregorella humida (Kullh.) Lumbsch

Pionýrský korovitý mikrolišejník s jemně granulózní stélkou obsahující sinice rodu Nostoc. Roste na kyselých, disturbovaných či nedávno obnažených půdách. Obvykle porůstá vlhčí typy méně propustných, písčitých či jílovitých půd. Lišejník svými tmavými granulkovitými stélkami může teoreticky připomínat vzácný druh Fuscopannaria nebulosa, od kterého se dobře pozná i ve sterilním stavu pod mikroskopem díky kompaktní kůře na povrchu goniocyst (Vondrák et al. 2013). Ekologicky a ve sterilním stavu i morfologicky velmi podobným druhem je také Leptogium byssinum.

Gregorella humida bývá obvykle nacházena na antropogenních stanovištích, jakými jsou pískovny, lomy, zářezy či příkopy cest a železnic apod. Přirozený výskyt je možné očekávat na vlhkých erodujících svazích, v aluviích vodních toků apod. Od tohoto taxonu od nás nepocházejí historické záznamy a během revize herbářů ani nebyly zjištěny žádné starší doklady (Vondrák et al. 2013). V minulosti se ale jednalo spíše o přehlížený druh, protože jeho stélky mohou připomínat sinicové povlaky a plodnice často chybí. Jedná se o typický efemérní pionýrský druh (Poelt & Vězda 1990), který se během sukcese rychle objeví a zanedlouho opět vymizí. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně, hlavně ve středních a nižších horských polohách.

Literatura: Poelt J. & Vězda A. (1990): Über kurzlebige Flechten – (on shortliving lichens). – Bibliotheca Lichenologica 38: 377–394. Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. (2013): Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. – Herzogia 26: 31–48.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Arctomiales Arctomiaceae GregorellaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024