Trimmatothelopsis schorica (N.V.Vodop.) K.Knudsen, Tsurykau & Urbanav.

drobnovýtruska

Tento druh se vyznačuje globózními apotécii s nenápadnými hnědými disky do 0,3 mm v průměru, hyméniem o výšce 170–200 μm, tenkými parafýzami do 1 μm šířky, kulovitými askospórami o průměru 7–10(–12) μm a konídiemi o rozměrech 4–5 × 1–1.5 μm. Vzdáleně tak připomíná některé zástupce rodu Thelocarpon nebo druh A. murorum, který však v ČR neroste.

Trimmatothelopsis schorica byl popsán ze Sibiře a recentně také ze Severní Ameriky pod jménem Acarospora sphaerosperma. Z Evropy je zatím znám z Ruska, Ukrajiny a pěti lokalit v teplejších oblastech středních a severozápadních Čech. Roste na osluněných až částečně zastíněných vápnitých horninách, např. opukách a jim podobných horninách i vápencích. Část nálezů pochází k menších kamenů.

Literatura: Knudsen K. & Kocourková J. (2016): Acarospora sphaerosperma (Acarosporaceae), new to Europe and the Czech Republic, and Acarospora irregularis, new for Austria. – Herzogia 29: 465–472. Knudsen K., Urbanavichus G., Hodková E., Tsurykau A. & Kocourková J. (2022): Acarospora schorica is a Trimmatothelop­sis. – Herzogia 35: 467–474.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Trimmatothelopsis

nejčastější synonyma:Acarospora sphaerosperma, Trimmatothelopsis sphaerosperma

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024