Sarcogyne pusilla Anzi

drobnovýtruska maličká

Sarcogyne pusilla tvoří drobná apotécia (do 0,6 mm v průměru) s melanizovaným lecideoidním okrajem a bez karbonizovaného epihyménia u mladých plodnic. Karbonizovaná místa se objevují v pozdějších fázích vývoje, což bylo dříve důvodem zařazení druhu do rodu Polysporina. Zatím nejsou k dispozici molekulární data, ale dle anatomické stavby bude pravděpodobně příbuzný s druhem Sarcogyne cyclocarpa. Od něho se liší vyšším hyméniem (85–)100–125 µm, různě silnými parafýzami a širšími askospórami o rozměrech 4.0–5.0 × 2.0–3.0 µm. Roztroušená apotécia vyrůstají v prohlubních ze zanořené stélky. Sarcogyne pusilla může být lišejníkem i lichenikolní houbou.

Roste na vápnitých skalách nebo na lišejnících v tomto společenstvu (např. na Protoblastenia incrustans a zástupcích rodu Caloplaca). Druh byl popsán z Itálie a je známý z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Z ČR existuje jediný historický údaj, a to z Prokopského údolí v Praze (Servít 1911).

Literatura: Servít M. (1910): Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. – Hedwigia 50: 51–85.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne

nejčastější synonyma:Polysporina pusilla

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024