Sarcogyne pruinosa (Schaer.) A.Massal.

drobnovýtruska pravidelná

V Evropě nejhojnější zástupce rodu, který je velmi variabilní fenotypově i geneticky. Jeho rozlišení od ostatních Sarcogyne je poměrně komplikované a založené na vícero znacích (viz Knudsen et al. 2023). Roste na osluněných až mírně zastíněných plochách přirozených vápnitých skal i antropogenních substrátů (např. beton, omítka). Řadí se též k pionýrským lišejníkům, které osídlují nedávno vzniklé substráty. V ČR se vyskytuje poměrně hojně od nížin do hor.

Literatura: Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. (2023): Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. – Herzogia 36: 52–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne

nejčastější synonyma:Sarcogyne regularis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 183, z toho ověřených 121. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024