Sarcogyne praetermissa K.Knudsen & Kocourk.

drobnovýtruska

Spíše drobnější zástupce rodu se zanořenou stélkou a apotécii 0,2–0,6(–1,0) mm v průměru, které mají zpravidla souvislý okraj bez výrazných zářezů. Okraj nápadně převyšuje neojíněné disky plodnic a u dospělých apotécií se stáčí dovnitř. Tato drobnovýtruska je známa z několika evropských zemí a pro vědu byla popsána v roce 2018 z České republiky. Zde je uváděna pouze ze dvou lokalit na Pálavě – ze Svatého kopečku a Kočičího kamenu. Později byla potvrzena také z vápníkem obohacené zdi hradu Templštejn na Třebíčsku. Roste na přirozených vápencových a dolomitových skalách, často na vertikálních plochách nebo podél štěrbin. Upřednostňuje osluněná stanoviště v nižších nadmořských výškách.

Literature: Knudsen K. & Kocourková J. (2018): Sarcogyne praetermissa (Acarosporaceae), a new calcicolous lichen species from Europe, with a key to the European Sarcogyne species. – Herzogia 31: 133–139.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae SarcogyneČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024