Sarcogyne platycarpoides Anzi

drobnovýtruska

Sarcogyne platycarpoides nejvíce připomíná S. pruinosa. Od něho se liší většími apotecii (1–2 mm) se silnějším okrajem (100–150 vs. 30–110 μm) a občasnou přítomností řas v plodnicích. Kvůli posledně jmenovanému znaku byl tento taxon někdy považován za formu druhu Acarospora glaucocarpa. Ekologie a rozšíření nejsou podrobně známy. Lišejník je uváděn z vápnitých skal od nižších poloh do alpinského stupně. Známý je dokonce i z antropogenních stanovišť (Knudsen et al. 2023). Z ČR jsou zatím potvrzené pouze dva sběry: Hradčanské stěny na Českolipsku a Nečtiny na Plzeňsku.

Literatura: Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. (2023): Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. – Herzogia 36: 52–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne

nejčastější synonyma:Sarcogyne melaniza

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024