Sarcogyne nivea Kremp.

drobnovýtruska

Druh podobný S. pruinosa, od něhož se liší především hemiamyloidním hymeniálním gelem (IKI+ modře měnící se do hnědé až červené) a kulovitými až elipsoidními askosporami. Fylogeneticky je velmi blízký druhu S. fallax, od něhož si liší zanořenou stélkou (Knudsen et al. 2023). Tato dvojice zasluhuje další studium a není vyloučené, že jsou oba taxony ve skutečnosti totožné. Sarcogyne nivea je málo známý lišejník. Roste na vápnitých skalách v nižších polohách. Z ČR byl zatím potvrzen od České Metuje a Karlova pod Ještědem.

Literatura: Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. (2023): Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. – Herzogia 36: 52–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023