Sarcogyne nivea Kremp.

drobnovýtruska

Druh podobný S. pruinosa, od něhož se liší především hemiamyloidním hymeniálním gelem (IKI+ modře měnící se do hnědé až červené) a kulovitými až elipsoidními askosporami. Fylogeneticky je velmi blízký druhu S. fallax, od něhož si liší zanořenou stélkou (Knudsen et al. 2023). Sarcogyne nivea je málo známý lišejník. Roste na vápnitých skalách v nižších polohách. Z ČR byl zatím potvrzen od České Metuje a Karlova pod Ještědem.

Literatura: Knudsen K., van Zon S., Tsurykau A., Kocourková J., Hodková E., Huereca A. & Malíček J. (2023): Sarcogyne (Acarosporaceae) on calcareous rock in Europe and North America. – Herzogia 36: 52–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024