Alyxoria ochrocheila (Nyl.) Ertz & Tehler

kreskovec

Tento kreskovec je nápadný svými oranžově ojíněnými apotécii a pyknidami. Nezřídka ale bývá nacházen pouze v pyknidiálním stádiu. V České republice se vyskytuje v zásadě jen na bucích ve starých a pralesovitých lesních porostech převážně středních a vyšších poloh. Preferuje starší nebo chřadnoucí stromy se zvýšeným pH borky. Mimo naše území je známý i z mnoha dalších dřevin a také skalních substrátů. Jedná se o vzácný druh, aktuálně uváděný pouze ze Šumavy, z Českého lesa, Novohradských hor, Brd a Podyjí.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Lecanographaceae Alyxoria

nejčastější synonyma:Opegrapha ochrocheila

Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 23. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024