Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler

kreskovec měnlivý

Kreskovec měnlivý se nejčastěji vyskytuje na borce různých listnatých dřevin, kde preferuje vyšší pH. Z borky nezřídka přechází i na dřevnaté části kmenů nebo na torza (hlavně buků). Roste jak v lesních porostech (především v těch přirozených a starých), tak na starších stromech v alejích. Mimo to jsou známé i saxikolní výskyty na přirozených i antropogenních vápnitých substrátech, typicky na kolmých převislých skalách nebo ve štěrbinách (skal i zdí). Alyxoria varia je lišejník relativně citlivý k acidifikaci substrátů i eutrofizaci. Přesto je v ČR široce rozšířený. V mnohých oblastech je ale poměrně vzácný a v intenzivně obhospodařovaných regionech většinou zcela chybí. V Evropě se jedná o poměrně běžný druh. Jeho celkové rozšíření je zřejmě kosmopolitní.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Lecanographaceae Alyxoria

nejčastější synonyma:Opegrapha varia

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 407, z toho ověřených 387. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024