Anaptychia bryorum Poelt

jasanovka mechová

Vysokohorský lišejník rostoucí na mechorostech a rostlinných zbytcích na kyselých i vápnitých horninách. Z ČR existuje jediný ověřený údaj, a to z vápnitých fylitů na Petrových kamenech v Hrubém Jeseníku, kde ho v roce 1928 sbíral J. Suza (Nádvorník 1947, jako Anaptychia stippaea). Během recentních výzkumů zde jasanovka mechová nebyla potvrzena a vyskytuje se zde pouze podobná A. ciliaris, konkrétně její tmavá varieta melanosticta.

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae AnaptychiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024