Anaptychia ciliaris (L.) Körb.

jasanovka brvitá

Poměrně nápadný epifytický makrolišejník, charakteristický svou keříčkovitou stélkou a dlouhými brvami na koncích laloků. Roste na listnatých dřevinách s vyšším pH borky od nížin do hor. Výrazně upřednostňuje světlá stanoviště, jako např. solitérní stromy, aleje a světlé lesy (typicky doubravy). Vzácně se vyskytuje i na vápníkem obohacených skalách a mechorostech na nich rostoucích, typicky nad horní hranicí lesa. Tento lišejník je citlivý k znečištění ovzduší. V minulosti býval na našem území hojný, dnes patří spíše k vzácnostem. Většina jeho recentních lokalit je soustředěna do horských oblastí, přičemž nejvíce údajů pochází ze Šumavy.

Literatura: Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. – Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae AnaptychiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 59, z toho ověřených 55. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024