Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.

jasanovka horská

Tento epifytický makrolišejník roste v korunách stromů, na světlých mechatých kmenech různých listnatých dřevin a dokonce i na mechatých skalách. Je extrémně citlivý k znečištění ovzduší, eutrofizaci a náročný na vlhkostní podmínky. Roste nejčastěji v zachovalých lesních porostech podhorských a horských oblastí. Jasanovka horská je rozšířena kosmopolitně. V Evropě je poměrně vzácná, hojnější pouze v některých pohořích (např. v Alpách). V ČR patří mezi vůbec nejvzácnější lišejníky. Aktuálně je známá pouze z několika exemplářů starých javorů klenů v okolí Modravy na Šumavě.

V Německu a Rakousku existují doklady o výskytu podobného a dříve nerozpoznávaného taxonu Heterodermia japonica, který se odlišuje okrově zabarvenou pavučinkovitou spodinou stélky (chybí kompaktní spodní kůra). Doklady vztahující se k H. speciosa z našeho území by proto měly být revidovány.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae HeterodermiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024