Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt

Tento drobný lišejník je charakteristický svou k substrátu přitisknutou stélkou a chybějícími či nepatrnými rhiziny, čímž se mj. liší od drobných juvenilních forem podobného a běžného druhu Phaeophyscia orbicularis. Epifytické výskyty jsou známé z celé řady listnatých dřevin, kde roste na částečně zastíněných až osluněných stanovištích, zpravidla v nitrofilních společenstvech lišejníků. V minulosti byl sbírán i na kůře borovic. Saxikolní výskyty se soustřeďují na různé typy silikátových skal a povrchových vyvřelin, kyselých i bazických. Zde vyhledává kolmé až mírně převislé, zpravidla částečně zastíněné stěny, a to zpravidla v hlubokých říčních údolích.

Ve střední Evropě se jedná o vzácnější druh. Těžištěm jeho rozšíření je především oblast Mediteránu. V České republice se vyskytuje poměrně vzácně v teplejších oblastech. V důsledku acidifikace substrátů v druhé polovině 20. století zaznamenal u nás tento druh ústup. Přetrvaly hlavně populace na skalách v říčních údolích. V poslední době se tento druh pozvolna šíří a aktuálně ho lze potkat i přímo na území Prahy. Recentně byl z Nizozemska popsán taxon Hyperphyscia lucida van der Pluijm, jehož výskyt na našem území není zcela vyloučen.

Literatura: Vondrák J. & Liška J. (2010): Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. – Biologia 65: 595–602.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae HyperphysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 89, z toho ověřených 87. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024