Arthonia excipienda (Nyl.) Leight.

artonie

Tento příležitostně lichenizovaný druh je dosti podobný druhu A. dispersa, od kterého se liší především většími apotecii (až 1,5 mm dlouhými) a zřetelně vyvinutým excipulem. Může být také zaměněn za běžnou A. punctiformis, která však má čtyřbuněčné spory.

V rámci Evropy se jedná o oceánický druh, který je ve střední Evropě velmi vzácný. Roste především v horských lesích na hladké borce listnatých stromů a keřů. Z našeho území pochází jediný údaj z roku 2009 z Žofínského pralesa v Novohradských horách, kde byl nalezen na javoru mléči.

Literatura: Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024