Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.

artonie roztroušená

Druh připomínající protaženými plodnicemi rody Opegrapha či Graphis. Chybí však u něj nápadné excipulum a má dvoubuněčné spory. Jedná se o druh s holarktickým areálem, v Evropě široce rozšířený. Roste na hladké borce dřevin s úživnější borkou, např. jasanů, babyk, osik, ale také habrů od nížin do hor. Vzhledem k malé konkurenceschop­nosti ho najdeme především na mladých větvích. Historicky je z našeho území uváděn z řady lokalit (cf. katalog Vězda & Liška 1999), recentní jednotlivé nálezy pocházejí převážně z jižní části ČR.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 20, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024