Arthonia didyma Körb.

artonie zdvojená

Patrně částečně přehlížený druh artonie rostoucí na hladké borce listnatých stromů (hlavně buk, habr, klen) a jehličnanů (jedle). Tvoří drobná, plochá apotecia nepravidelného tvaru s dvoubuněčnými sporami. Existují dvě formy podle přítomnosti či absence oranžovočerveného pigmentu v plodnicích reagujícího nachově s KOH.

V Evropě je široce rozšířeným druhem. Vyskytuje se převážně v přirozených listnatých až smíšených lesích od nížin do hor. Z ČR existuje překvapivě velmi málo historických údajů, zajímavé jsou historické výskyty na jedlích. V současnosti se roztroušeně vyskytuje na většině našeho území, chybí ale v oblastech v minulosti silně postižených kyselými dešti a s intenzivním zemědělstvím.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 178, z toho ověřených 177. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024