Arthonia cinereopruinosa Schaer.

artonie šedoojíněná

Velmi vzácný druh charakteristický modrošedě ojíněnými, vypouklými apotecii na žlutavě či šedavě bílé stélce, která obsahuje kyselinu psoromovou. Roste ve vlhkých lesích v oblastech s mírnými zimami na listnatých i jehličnatých stromech (např. na dubu, jedli a smrku) na stinných místech chráněných před deštěm. Z území ČR pochází jen několik historických údajů. Většina se vztahuje k údaji Flotowa z jizerskohorského Smrku a jeden pochází ze Žďárských vrchů, oba jsou z jedlí. V současnosti je druh u nás považován za vyhynulý. Recentně byl tento taxon na základě molekulárních dat přesunut do vzkříšeného rodu Leprantha (Ertz et al. 2018).

Literatura: Ertz D., Sanderson N., Łubek A. & Kukwa M. (2018): Two new species of Arthoniaceae from old-growth European forests, Arthonia thoriana and Inoderma sorediatum, and a new genus for Schismatomma niveum. – Lichenologist 50: 161–172.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024