Arthonia calcicola Nyl.

artonie vápnomilná

Nenápadný zástupce rodu Arthonia tvořící endolitickou stélku a drobná zanořená černá apotecia, která dosahují pouhých 0,2 mm a připomínají zástupce rodu Lecidea. Při mikroskopování je nápadné tmavé hypothecium a zelený pigment v epihymeniu, čímž se mimo jiné liší od podobné a větší A. fusca.

Artonie vápnomilná je přehlížený pionýrský druh rostoucí na vápencích a podobných horninách, včetně antropogenních substrátů. V Evropě je rozšířen především ve Středomoří a vzácně zasahuje i do střední Evropy. V ČR byl nalezen teprve během posledního desetiletí v Moravském krasu, na Pálavě a v severních Čechách (Vranovské skály). Historické údaje o výskytu chybějí, přestože se jméno vyskytuje ve všech recentních seznamech lišejníků ČR. Důvodem je pravděpodobně mylná excerpce Nádvorníkova článku o lišejnících Jizerských hor z roku 1951 v Katalogu lišejníků ČR, kde tento druh ve skutečnosti zmíněn není (Halda et al. 2017).

Literatura: Halda J. P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. – Bryonora 59: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024